Hói-siên

Chhiùng Wikipedia lòi
Hói-siên

Hói-siên he yit-chúng liau-lî chṳ̂-yit, tui hói lòi ke thung-vu̍t lâu chhṳ̍t-vu̍t, pûn ngìn-kâ chok. Chhai hói, ya-yû ngìn-kâ yông thung-vu̍t (ǹg-è, hà-kûng, ló-hái tén-tén) fe̍t-chá chhṳ̍t-vu̍t (hói-chhoi). Hói-siên ke nui-yùng yû tông-hó ke yìn-yông.