Ha̍p-ngì-pîn-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Ha̍p-ngì-pîn-sṳ he Chûng-koet Het-liùng-kông-sén ke yit-chiak thi-kip-sṳ.