跳至內容

Ha-khok-tho

Chhiùng Wikipedia lòi
Ha-khok-tho

Ha-khok-tho (夏慤道, Yîn-ngî: Harcourt Road) he Hiông-kóng Chûng-sî-khî yit-thiàu chú-yeu kòn-sien. Vì 4-ho kòn-sien ke yit-phu, chhai Hiông-kóng-tó Kîm-chûng, chhai sîn thiàm-hói chhièn phu-fûn he (Thiâm-mâ) yèn-ngan, lièn-chiap Van-è ko-sṳ-tá-tho lâu Chûng-fàn Kòn-nok-tho chûng.