Hak-kâ thú-lèu

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Hak-kâ thú-lèu

Fuk-kien thú-lèu (福建土樓), ya hêm cho Hak-kâ thú-lèu (客家土樓), he chhai Chûng-koet Fuk-kien-sén sî-nàm ke yit chúng thai-hîn kien-chuk-vu̍t.