Heu-kiûng Chṳ̂n-ván-chhòn

Chhiùng Wikipedia lòi

Heu-kiûng Chṳ̂n-ván-chhòn(後宮甄嬛傳) he Chûng-koet chok-kâ Liù-liam-chṳ́ chok ke chhòng-phiên mióng-lu séu-sot. Séu-sot yî hî-kèu ke Thai Chû-chêu vì poi-kín, kóng heu-kiûng châng-téu.