跳至內容

Hiûng-thòng

Chhiùng Wikipedia lòi
Hiûng-thòng

Hiûng-thòng (胸膛) he thung-vu̍t kiáng-kîn tái-hâ, tú-sṳ́ táng-hong ke phu-vi. Hiûng-thòng mien-chhièn he nen-kû.