Hiet-chiong

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Hiet-chiong he hiet-yi̍t ke yi̍t-thí sṳ̀n-fun, Hiet Se-pâu hiên-fèu yî khì-chûng. Ngìn-thí hàm-yû 2750-3300 ml hiet-chiong, yok cham-hi hiet-yi̍t chúng thí-chit ke 55%. Hiet-chiong ke chhie̍t thai-phu-fun he súi (thí-chit ke 90%). [[simple:Blood#Plasma