Hiet-yi̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

Hiet-yi̍t he chhai Sùn-fàn Hì-thúng chûng, sîm-chhong lâu Hiet-kón khiông-nui sùn-fàn liù-thûng ke yit-chúng chû-chṳt. Hiet-yi̍t chû-chṳt he Kiet-thì chû-chṳt ke yit-chúng, yù Hiet-chiong lâu Hiet-khiû chû-sṳ̀n.