跳至內容

Sùn-fàn hi-thúng

Chhiùng Wikipedia lòi
Sùn-fàn hi-thúng.

Sùn-fàn hi-thúng tô-su pâu-hàm yit-chû hi-kôn, piáu-sut sîm-chhong lâu hiet-kón, chú-yeu kûng-nèn he chhai se-pâu kiên yun-sung vu̍t-chṳt. Sùn-fàn Hì-thúng vì-chhṳ̀ thí-vûn lâu thí-nui pH-chhṳ̍t vún-thin.