pH

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

pH he yùng-yi̍t chûng Khîn lì-chṳ́ fa̍t-thu ke yit-chúng phêu-thu, ya chhiu-he thûng-sòng yi-ngi song yùng-yi̍t sôn-kán chhàng-thu ke fên-liòng phêu-chún. Liá-ke khái-ngiam he 1909-ngièn yù Tan-ma̍k Sâng-vu̍t Fa-ho̍k-kâ Søren Peter Lauritz Sørensen thì-chhut.

pH ke kie-son kûng-sṳt:

\mbox{pH} = -\log_{10} \left[ \mbox{H}^+ \right]= \log_{10} \frac{1}{\left[ \mbox{H}^+ \right]}

Nernst kûng-sṳt:

 E = E^0 + \frac{RT}{nF} \ln(a_{\textrm{H}^+}); \qquad \mathrm{pH} = \frac{E^0-E}{2.303 RT/F}