pH

Chhiùng Wikipedia lòi

pH he yùng-yi̍t chûng Khîn lì-chṳ́ fa̍t-thu ke yit-chúng phêu-thu, ya chhiu-he thûng-sòng yi-ngi song yùng-yi̍t sôn-kán chhàng-thu ke fên-liòng phêu-chún. Liá-ke khái-ngiam he 1909-ngièn yù Tan-ma̍k Sâng-vu̍t Fa-ho̍k-kâ Søren Peter Lauritz Sørensen thì-chhut.

pH ke kie-son kûng-sṳt:

Nernst kûng-sṳt: