Khîn

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Khîn
Shuttle Main Engine Test Firing cropped edited and reduced.jpg

Khîn (氫) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì H, ngièn-tsṳ́ su-muk he 1, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi-yit vi. Kì ngièn-tsṳ́ he só-yû Ngièn-tsṳ́ chûng chui se-séu ke. Khîn thûng-sòng ke tân-tsṳt hìn-thai he Khîn-hi. Kì he mò-set mò-mi mò-tshu, khi̍t-khì yùng-yi sêu-tshiang lâu khi̍t yùng-yi pau-cha ke sûng ngièn-tsṳ́ ke Hi-thí, Khîn-hi he chui khiâng ke Hi-thí. Kì he yî-tshiu chûng hàm-liòng tsui-kô ke vu̍t-tsṳt. Khîn ngièn-tsṳ́ tshùn-tshai yî súi fûn-tsṳ́ khi̍p só-yû yû-kî Fa-ho̍k-vu̍t lâu fa̍t-vu̍t chûng. thô-ngie̍t nèn-li̍t thi̍t-phe̍t khiòng-sṳn, kiên Yòng fa-ha̍p sṳ̀n-vì súi. Tshôi làng ngiap-thu lâu yit-ke thai hi-ap ha, mî-tsak sṳ̂n Khîn-hi tsṳ́-yû 0.09-khiet tshûng.