Hip-siông-kî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Hip-siông-kî

Hip-siông-kî he ngim-hò cho-tet chok lâu ki-liu̍k yáng-chhiong ke sat-phi.