Hon Vú-ti

Chhiùng Wikipedia lòi

Hon Vú-ti Liù Chha̍t he Hon-chhèu thi-chhit ke fòng-ti. Kì yung yì-ka ho̍k-sot thúng-yit sṳ̂-sióng, chhóng-li̍p thai-ho̍k, khôi-phit kiông-thú, tá-thûng sî-vet.