IPhone 4

Chhiùng Wikipedia lòi
iPhone 4.

iPhone 4 he yit-chak Phìn-kó Kûng-sṳ̂ khì-hâ ke Chṳ-nèn Sú-kî, he iPhone Hì-lie̍t chûng ke thi-si thoi. 2010-ngièn 6-ngie̍t 7-ngit, liá-chúng Sú-kî chhai Phìn-kó Kûng-sṳ̂ chhiòn-khiù ngiôn-thí khôi-fat-chá ngièn-fi chûng chṳn-sṳt fat-hàng.