IPhone 5S

Chhiùng Wikipedia lòi
iPhone 5S.

iPhone 5S he Mî-koet Phìn-kó Kûng-sṳ̂ khôi-fat ke Tshuk-khúng-sṳt Yîn-mok Chṳ-nèn Sú-kî, he thi-liuk thoi ke iPhone Hì-lie̍t lâu ki-sṳ̀n chhièn yit-thoi ke iPhone 5. 2013-ngièn 9-ngie̍t 20-ngit, liá-chúng Sú-kî chhai Phìn-kó Kûng-sṳ̂ chhiòn-khiù ngiôn-thí khôi-fat-chá ngièn-fi chûng chṳn-sṳt fat-hang. iPhone 5S lâu iPhone 5C tet-tó kiú-pak-van pho ki-liu̍k siau-liòng.