Internet Explorer

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Internet Explorer 10+11 logo.svg

Internet Explorer he Mì-ngiôn Kûng-sṳ̂ khôi-fat ke yit-chúng mióng-ya̍p liû-lám-hi.