Iwakuni-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Iwakuni-sṳ.
Iwakuni-sṳ.
Iwakuni-sṳ.

Iwakuni-sṳ (岩国市) he Ngit-pún Yamaguchi-yen ke sàng-sṳ, 2010-ngièn ngìn-khiéu 144,225-ngìn, chúng mien-chit 873.78 phìn-fông kûng-lî.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hì-hèu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chṳn-chhṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn Khî-va̍k[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lî-hàng kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Yû-hau Sàng-sṳ[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-kháu vùn-hien[phiên-siá | 編寫原始碼]


Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]