Java

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Java he yit chúng vu̍t-khien thô-hiong ke thien-nó chhàng-sṳt ngî-ngièn.

Ngî-fap[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yung Java chhàng-sṳt tá chhut Hello World:

 // Hello.java
 public class Hello {
     public static void main(String[] args) {
         System.out.println("Hello, World!"); 
     } 
 }