Jean Michel Jarre

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Jean Michel Jarre 讓-米歇爾·雅爾, Fap-koet jim-ngok-ka音樂家.


Early life, influences, and education[phiên-siá | 編寫原始碼]

Zau-ngien su-ngiap: 1969–1975早年事業[phiên-siá | 編寫原始碼]

Mainstream success: 1976–1982[phiên-siá | 編寫原始碼]

Oxygène氧氣[phiên-siá | 編寫原始碼]

Equinoxe黃道[phiên-siá | 編寫原始碼]

Les Chants Magnétiques[phiên-siá | 編寫原始碼]

1983–1989[phiên-siá | 編寫原始碼]

Musique pour Supermarché[phiên-siá | 編寫原始碼]

Zoolook[phiên-siá | 編寫原始碼]

Rendez-Vous[phiên-siá | 編寫原始碼]

Revolutions[phiên-siá | 編寫原始碼]

1990–1999[phiên-siá | 編寫原始碼]

En Attendant Cousteau[phiên-siá | 編寫原始碼]

=Chronologie 時間簡史[phiên-siá | 編寫原始碼]

Stephen Hawking, Jin-goet Khô-ho̍k-kâ

Hiông-kóng 1994-ngien 3月11日市政局香港大球場 開幕典禮

Oxygène 7–13 Jong-ki 7–13[phiên-siá | 編寫原始碼]

2000–2009[phiên-siá | 編寫原始碼]

Métamorphoses[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sessions 2000[phiên-siá | 編寫原始碼]

Geometry of Love[phiên-siá | 編寫原始碼]

AERO[phiên-siá | 編寫原始碼]

Téo & Téa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Oxygène: New Master Recording[phiên-siá | 編寫原始碼]

Personal life[phiên-siá | 編寫原始碼]

Awards and recognition[phiên-siá | 編寫原始碼]

Discography[phiên-siá | 編寫原始碼]

See also[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng 參詳[phiên-siá | 編寫原始碼]

External links[phiên-siá | 編寫原始碼]