Jegi-dong Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Chi-kî-thung Chhàm位于首尔特别市东大门区,是首尔地铁1号线的停靠站。站位上方流着貞陵川,附近有专门销售中草药的市场。