Jonggak Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Chûng-kók Chhàm종각역)是大韓民國首爾特別市鍾路區的一個車站,屬於首爾地鐵1號線。車站編號是131。