跳至內容

Kàm-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi

Kàm-ngî (贛語) Kông-sî ke Ngî-ngièn, sṳ́-yung ke ngìn-khiéu thai-yok 5,200-van.

Chhâm-siòng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Kàm-ngî Wikipedia