Kâ-khin Fòng-ti

Chhiùng Wikipedia lòi
Kâ-khin Fòng-ti

Kâ-khin Fòng-ti (嘉慶皇帝, 1760-ngièn - 1820-ngièn) he Chhîn-chhèu ke thi 6 thoi fòng-ti. 1796-ngièn chṳ 1820-ngièn chhai-vi. Ngièn-ho Kâ-khin.