Kîm Ngit-sṳ̀n

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kîm Ngit-sṳ̀n

Kîm Ngit-sṳ̀n (김일성, 1912-ngièn —— 1994-ngièn) he hien-tshai Tsêu-siên Mìn-tsú Tsú-ngi Ngìn-mìn Khiung-fò-koet ke tsui-kô liâng-thô-ngìn.