跳至內容

Kòn-phu

Chhiùng Wikipedia lòi

Kòn-phu(幹部) he chhai yit-ke chû-chṳt tú tâm-ngim kón-lî lâu liâng-thô nèn-li̍t ke ngìn, liá chû-chṳt khó-nèn pâu-koat chṳn-tóng, ngìn-mìn thòn-thí, khî-ngia̍p, sṳ-ngia̍p Tân-vi (ho̍k-káu phiang-yen tén) tén. Lòi-chhṳ Ngi̍t-ngî (Ngit-pún-ngî幹部かんぶ Kanbu ?).