Kô-hiùng-sṳ Hak-kâ Vùn-vu̍t-kón

Chhiùng Wikipedia lòi
Kô-hiùng-sṳ Hak-kâ Vùn-vu̍t-kón

Kô-hiùng-sṳ Hak-kâ Vùn-vu̍t-kón (高雄市客家文物館) he chhai Thòi-vân Kô-hiùng-sṳ Sâm-mìn-khî Sîn Hak-kâ Vùn-fa Yèn-khî tú, chhiòn-koet thèu-chho Hak-kâ chhu̍k-khiùn sṳ̀n-li̍p ke vùn-vu̍t-kón. Chok chán-sṳ Hak-kâ vùn-vu̍t lâu kí-phan Hak-kâ vùn-fa fa̍t-thûng ke chhòng-só.