跳至內容

Kô-khiuk

Chhiùng Wikipedia lòi

Kô-khiuk he yî yit-chúng chó-khì chui kién-tân sòng-kien ke sâng-lo̍k hìn-sṳt, thûng-sòng chhiong sṳ̂-kô ke kô-chhṳ̀ thùng kién-tân ki-tet ke siên-li̍t.