Kô-sîn-shì

Chhiùng Wikipedia lòi
Kô-sîn-shì.

Kô-sîn-shì (高辛氏, piâng-yîm: Kwuk (嚳), Chûng-koet Li̍t-sṳ́ chûng ke chhòn-sot ngìn-vu̍t, vì Ńg-ti chṳ̂-yit.

Kâ-chhu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]