跳至內容

Kô-sú

Chhiùng Wikipedia lòi
Kô-sú (2008)

Kô-sú he kô-khiuk lâu khì-thâ sâng-ngo̍k chok-phín yên-chhong-chá ke chhṳ̂n-fû.

Chhâm-kháu chṳ̂-liau

[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]