Kô-thiet

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

香港鐵路有限公司標誌 Merger of KCR and MTR operations 2007-12-02 02h41m14s SN208180.JPG Fake kcr noticeboard.JPG 香港鐵路有限公司標誌

Kóng-thiet (港鐵),he Hiông-kóng chui-thai Thiet-lu kûng-sṳ̂. 經營-Sien(觀塘線)、Tshiên-vân-Sien(荃灣線)、Kóng-Tó-Sien(港島線)、Chiông-Kiûn-Àu-Sien(將軍澳線)、Tûng-Tshiung-Sien(東涌綫)、Kai-Sien]](機場快綫)、Tûng-Thiet-Sien(東鐵綫)、Mâ-On-San-Sien馬鞍山綫、Sî-Thiet-Sien(西鐵綫)及輕鐡與昂坪360,爲跨國公司 tsṳ̂ 雛形。

Li̍t-sṳ́ 歷史[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

前地鐵修正早期系統路綫圖

Tshṳ̍t-mìn-thi tshû-khì 殖民地初期[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

1920年代前九廣鐵路尖沙咀站

Tsan-tshièn 戰前[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tsan-heu 戰後[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Thi-ngi-chhṳ Sṳ-kie Thai-chan

Tshâ-fi 車費[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

出閘機上 tsṳ̂ Pat-tha̍t-thûng (八達通)讀卡器及車票入口處(圖vì中環站

模板:See

檔案:Octopus Card Personalised.jpg
個人八達通卡,存有個人資料
車站大堂自動售票機(圖 vì 柯士甸站
檔案:LRT Ticket2.jpg
紙製輕鐵單程車票

Kóng-thiet Feeder Bus Services[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

歐盟四型Enviro 500巴士

Lie̍t-tshâ tshâ-hin[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

1947年於尖沙咀站剛卸下 tsṳ̂ 蒸汽機車
翻新後的英製列車車廂
行駛中 tsṳ̂ 迪士尼綫列車(圖 vì 欣澳站
東涌綫列車(於欣澳站附近)
昂坪纜車站外觀

車站Sat-sṳ̂撈車廠[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

港鐵升降機及加闊入閘機(圖 vì 東涌站
港鐵車站商店(圖 vì 尖沙咀站
港鐵何東樓車廠出入口

港鐵安全之旅[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

安全海報(圖 vì 九龍灣站
港鐵月台幕門(圖 vì 油塘站

未來路線發展[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

港鐵路綫圖(包括興建中及計劃中 tsṳ̂ 路綫)

市場Sông-ngia̍p推廣[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

港鐵藝術表演台(圖 vì 香港站中環站 tsṳ̂-kiên tsṳ̂ 行人隧道)
於港鐵舉辦 tsṳ̂ 「多行樓梯、多點健康」活動。(圖 vì 九龍站 tsṳ̂ 扶手電梯及樓梯)

Ngiùn-hòng

6,600,000,000 profit @ AD2010[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]