Kôn-lùng Fòng-ti

Chhiùng Wikipedia lòi
Kôn-lùng Fòng-ti

Kôn-lùng Fòng-ti (乾隆皇帝, 1711-ngièn - 1799-ngièn) he Chhîn-chhèu ke thi 5 thoi fòng-ti. 1735-ngièn chṳ 1795-ngièn chhai-vi. Ngièn-ho Kôn-lùng.