Kôn-liâu

Chhiùng Wikipedia lòi
Mìn-chêu ke Kôn-liâu. Tông-sṳ̀ Phù-thò-ngà-ngìn chhṳ̂n-cho Mandarin.

Kôn-liâu (官僚) ya chhṳ̂n-cho Kôn-yèn. Chhai chhòn-thúng Tûng-Â he chṳ́ yû kôn-phín ke chṳn-fú ngìn-yèn. Yîn-koet-ngìn chhṳ̂n-fû Chûng-koet ke Kôn-liâu vi "Mandarin".