Yîn-koet-ngìn

Chhiùng Wikipedia lòi

錯誤:影像不正確或不存在。

Yîn-koet-ngìn (英國人, Yîn-ngî: British) he yû Yîn-koet koet-sit ke ngìn. Chhòn-thúng ke Yîn-koet-ngìn m̀-tân chṳ́ pâu-koat Yîn-kak-làn-ngìn, chhùng pâu-koat Vî-ngì-sṳ-ngìn, Sû-kak-làn-ngìn lâu Pet Oi-ngì-làn-ngìn. Hó-tô Mî-koet Pha̍k-ngìn tû-he tông-ngièn chhṳ̍t-mìn Pet-Mî ke Yîn-koet-ngìn ke heu-thoi.