Kông-phú

Chhiùng Wikipedia lòi
Kông-phú.

Kông-phú (光譜) he fu̍k-set-kông thûng-ko set-san ne-thúng chin-hàng fûn-kông heu, yî-cheu kông pô-chhòng ke thai-séu sun-chhṳ phài-lie̍t hìn-sàng ke thù-on.