Kông-yîm ke Ku-sṳ

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋
Kông-yîm ke Ku-sṳ
光陰的故事
Time Story
Phiên-khia̍kChhî Yî-thìn
Thô-yênChhṳ̀n Chùn-liòng
Chṳ-chok koet-kâThòi-vân Thòi-vân
Ngî-ngiènKoet-ngî, thòi-ngî
Si̍p-sú54
Chhòng-thuyok 60 hūn-cheng
Phién-thèu-khiukKông-yîm ke Ku-sṳ Lò Thai-yù
Phién-mî-khiukFì-to Ko-hi Chông Chṳ́n-ngo̍k, Lìm Sîm-ngì
Chṳ-chok
Chṳp-hàng chṳ-chokThâm Yún-sin
Phi-yîm
Sú-pô phîn-thoChûng-koet Thien-sṳ Kûng-sṳ̂
Pô-chhut koet-kâThòi-vân Thòi-vân
Pô-chhut ngit-khì2008-ngièn 11-ngie̍t 10-ngit  (2008-11-10)-2009-ngièn 2-ngie̍t 17-ngit  (2009-02-17)

Kông-yîm ke Ku-sṳ (光陰的故事) he Thòi-vân Chûng-koet Thien-sṳ Kûng-sṳ̂ yî 2008-ngièn 11-ngie̍t 10-ngit to 2009-ngièn 2-ngie̍t 17-ngit pô-chhut ke lièn-sa-khia̍k.