跳至內容

Kông Fên-khiet

Chhiùng Wikipedia lòi

Kông Fên-khiet (1989-ngièn 2-ngie̍t 22-ngit –  ) he Thòi-vân pîn-pòng yun-thûng yèn, chhut-se yî Sîn-chuk-sṳ, hien-hâ he Ha̍p-chok Kîm-khù Sông-ngia̍p Ngiùn-hàng pîn-pòng-chhui chhui-yèn. Koet-chi Pîn-pòng Chúng-fi sṳ-kie phài-miàng chui-kô vì thi-47-miàng ( 2014-ngièn 11-ngie̍t ). Ngoi-hîn kô-thai soi-hì, tui-siong he Ngit-pún ńg-chṳ́ pîn-pòng sién-sú Fukuhara Ai.