Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm

(鈷) he yit-tsúng Fa-ho̍k Ngièn-su, fa-ho̍k fù-ho vì Co, ngièn-tsṳ́ su-muk he 27, tshai Ngièn-su Tsû-khì péu chûng thi ngi-sṳ̍p-chhit vi.