Kayabachō Chhàm

Chhiùng Wikipedia lòi

Màu-chhòng-tin Chhàm是位於日本東京中央區日本橋茅場町一丁目的東京地下鐵車站。車站編號為H-12(日比谷線)與T-11(東西線)。