Kenny G

Chhiùng Wikipedia lòi
Kenny G

Kenny G (1956-ngièn 6-ngie̍t 5-ngit –  ), ngièn-lòi miàng-sṳ ham-cho Kenneth Bruce Gorelick, he Mî-koet ke yit-chak chok-khiuk-kâ lâu Saxophone yên-cheu-chá.