Ket-sî-yen

Chhiùng Wikipedia lòi
Ket-sî-yen

Ket-sî-yen he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Ket-yòng-sṳ ha-hot ke yit-ke yen, mien-tsit 1279 phìn-fông tshiên-mí, ngìn-khiéu 89-van. Yû-tsìn phien-ma 515400. Yen ngìn-mìn tsṳn-fú tsu Hò-phô-kiê-tho.

Hàng-tsṳn khî-va̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

下轄15個鎮、3個鄉:

  • 鎮:河婆鎮、龍潭鎮、南山鎮、灰寨鎮、塔頭鎮、東園鎮、鳳江鎮、棉湖鎮、金和鎮、大溪鎮、錢坑鎮、坪上鎮、五雲鎮、五經富鎮、京溪園鎮。
  • 鄉:良田,上砂。

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Mìn-tshu̍k[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngî-ngièn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kîn-tsi[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Lî-hàng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Kâu-thûng[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Miàng-ngìn[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | kói ngièn-sṳ́-mâ]