Ket-tûng-yen

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋

Ket-tûng-yen he Chûng-koet Kóng-tûng-sén Ket-yòng-sṳ ha-hot ke yit-ke yen, mien-tsit phìn-fông tshiên-mí, ngìn-khiéu 121-van. Yû-tsìn phien-ma 515554. Yen ngìn-mìn tsṳn-fú tsu Khiuk-hâi-tsṳ́n.

Hàng-tsṳn khî-va̍k[編寫]

Li̍t-sṳ́[編寫]

Mìn-tshu̍k[編寫]

Ngî-ngièn[編寫]

Kîn-tsi[編寫]

Lî-hàng[編寫]

Kâu-thûng[編寫]

Miàng-ngìn[編寫]

Ngoi-phu lièn-kiet[編寫]