Khó-lie̍t-là

Chhiùng Wikipedia lòi
Khó-lie̍t-là

Khó-lie̍t-làCholera)he tui Vibrio cholerae ke mêu chṳ-phiang-chu chho̍k-tó se-chhòng yì thô-chṳ ke kip-sin puk-sià chhi̍t-phiang[1].

  1. Finkelstein, Richard. "Medical microbiology". 14 August 2016 chhà-khon.