Khó-lie̍t-là

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Khó-lie̍t-là

Khó-lie̍t-làCholera)he tui Vibrio cholerae ke mêu chṳ-phiang-chu chho̍k-tó se-chhòng yì thô-chṳ ke kip-sin puk-sià chhi̍t-phiang[1].