Corsica-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khô-sî-kâ-ngî)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Khô-sî-kâ-ngî

Corsu

Koet-kâ: Fap-koet
Thi-khî: Khô-sî-kâ
Sṳ́-yung ngìn-su: 127,000
Fûn-lui: Yin-Êu Ngî-ne
Yi-thai-li Ngî-tshu̍k
Lò-man Ngî-tshu̍k
Yi-thai-li Sî Lò-man Ngî-tshu̍k
Khô-sî-kâ-ngî
Ngî-ngièn thoi-ho
ISO 639-1 co
ISO 639-2 cos
ISO 639-3 cos


Khô-sî-kâ-ngî he yit-tsúng ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún Tshṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tsu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Tshâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Corsica-ngî Wikipedia