跳至內容

Không-kú-li̍t

Chhiùng Wikipedia lòi
Không-kú-li̍t

Không-kú-li̍t he tui kâu-ngie̍n chhòi-liau, kut-liau lâu súi on sṳt-tông pí-li phi-chì, chai kîn-ko yit-thin sṳ̀-kiên ngang-fa yì sṳ̀n ke ngìn-kûng sa̍k-chhòi.