跳至內容

Khiéu-khìm

Chhiùng Wikipedia lòi
Khiéu-khìm

Khiéu-khìm(Hâ-mô-nì-khà, Yîn-ngî: Harmonica), yung choi chhôi-hì fe̍t khi̍p-hì, sṳ́ Kîm-su̍k vông-phién chṳn-thûng fat-sâng ke tô-vông-phién ngo̍k-hi; chhai ngo̍k-hi fûn-lui sông su̍k-yî chhṳ-yù vông ke kón-ngo̍k-hi.