Khiúng-liùng

從Wikipedia來
跳轉到: 導航搜尋
Khiúng-liùng

Khiúng-liùng恐龍 he me̍t-tshie̍t. Ngièn-lòi he sṳ-kie-song tsui phû-phiên ke thung-vu̍t, tsui-tshû tshai ngi-yi sâm-tshiên-van ngièn-tshièn tshiu tshut-hien, tshai liuk-tshiên ńg-pak-van ngièn-tshièn tshiòn-phu me̍t-tshie̍t liu̍k-thi thung-vu̍t.