Khiûng-chiâu

Chhiùng Wikipedia lòi
(Chhùng-thin-hiong chhṳ Khiûng-tsiâu)
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Bananavarieties.jpg

Khiûng-chiâu(芎蕉, Chinese traditional: 香蕉) he yit chúng súi-kó.