Kié-jiab-pú

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Kié-jiab-pú

Kié-jiab-pú he yit-chúng yit-pân yung sṳ̀n-su̍k ke thó-mâ-tô chṳ-chok, sòng-yung ke thiàu-mi-liau.