Kiên-sin Tsim-sin Kau-fi

Chhiùng Wikipedia lòi
跳至導覽 跳至搜尋

Kiên-sin Tsim-sin Kau-fi fe̍t-tsá tshṳ̂n-tso “FCBC”, he tshóng-li̍p tshai-yî Sîn-kâ-phô ke yit-kiên thu̍k-li̍p Ki-hìn kau-fi, sin-thù yû tsiông-khiun yit-van.

Li̍t-sṳ[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Yîm-ngo̍k[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Tshâm-siòng[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]

Ngoi-phu lièn-kiet[phiên-siá | Kói ngièn-sṳ́-mâ]