Kiên-thèu

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Japanese lady shoulder in Tōkyō.jpg

Kiên he thung-vu̍t Khi-kòn lâu song-kî ke kâu-tsiap tiám.